The Church Logo with Mary and Jesus, the priest of the church can also be seen in the background


ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ

Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
Κωνσταντίνος Κ. Πάτραι - Απρίλιος 2022


1) Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε

Πλησιάζοντας στην ημέρα των φρικτότατων παθών του Θεανθρώπου Χριστού,του Σωτήρος και Δεσπότη των πάντων, τον Υιό και λόγο του Θεού Πατρός, το δεύτερο Πρόσωπο του τρισυπόστατου και ομοούσιου Θεού, γεννηθέντα, Ου ποιηθέντα! Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι γέννημα του Πατρός Θεού. Γεννήθηκε από τον Πατέρα, δεν δημιουργήθηκε και δεν κτίστηκε όπως  λανθασμένα υποστηρίζουν κάποιοι ορθολογισταί και θολολόγοι που διαστρέφουν την αλήθεια των Θεοπνεύστων γραφών.
Ο Θεάνθρωπος Χριστός σταυρώθηκε από τους τότε αρχιερείς, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους επειδή τον φθονούσαν διότι σήκωσε φραγγέλιον (και όχι μόνον γι' αυτό)  εντός του ναού και ήλεγξε τους εμπόρους που καταπατούσαν τον ιερό αυτόν χώρο.
''Και εύρεν εν τω ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους κερματιστάς καθημένους. Και ποιήσας φραγέλλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού, τα τε πρόβατα και τους βόας, και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε, και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν· άρατε ταύτα εντεύθεν μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου.'' Κατά Ιωάννην (β΄ 12 - 22)

Posted on Thursday, March 03, 2022
2)

Γι' αυτό λοιπόν, ήθελαν να τον συλλάβουν και να τον θανατώσουν,
απο φθόνο και κακία και όπως έχω γράψει πάλι, ο έλεγχος αδελφοί μου κοστίζει, είτε γίνεται στους λαικούς είτε γίνεται στους άρχοντας και κληρικούς.
Στο ίδιο κεφάλαιο του Ιωάννη πιο κάτω που σας προανέφερα, απευθύνθηκε ο Κύριος στους Ιουδαίους και τους είπε:
''Λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν.''
Ο Κύριος ασφαλώς μιλούσε για το σώμα του, ήξερε οτι θα σταυρωθεί από τους εχθρούς του και ύστερα από 3 ημέρες θα αναστηθή!
Πολλοί προφήτες, προφητεύουν την Σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη.
«Αλλά αυτός τραυματίστηκε για τις δικές μας ανομίες. Την τιμωρία που έφερε τη δική μας ειρήνη, αυτός την υπέστη, και με τις δικές του πληγές εμείς γιατρευτήκαμε» (Ησαΐας 53:4-5)
«Γιατί, σκυλιά με περικύκλωσαν, σύναξη πονηρών ανθρώπων με περιτριγύρισε. Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου» (Ψαλμός 22:16)
«Γιατί, δε θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, κι ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να φθαρεί» (Ψαλμός 16:10)
(Οχι οτι δεν ημπορεί να κτίσει τον ναό σε 3 ημέρες, αλλά Θεός παντοδύναμος είναι, με ένα νεύμα του μπορεί να φέρει τα σύμπαντα στο μηδέν στην ανυπαρξία όπως ήταν πρίν από την δημιουργία αλλά δεν το έκανε για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.)
Ταπεινώθηκε έλαβε ανθρώπινη σάρκα, έλαβε ''δούλου μορφήν'' και όχι κάποιου κοσμικού Βασιλέα, αλλά ως πάμφτωχος ως υπηρέτης!
Και ο σημερινός άνθρωπος δεν ημπορεί να ταπεινωθεί αδελφοί μου,
κυριαρχεί η υπερηφάνεια στον κόσμο, η φιλοδοξία, ο εγωισμός, η φιλαρέσκεια και η αλαζονεία.
Ο Χριστός υπέφερε πάμπολλα για εμάς, φοβερά πράγματα, που ο σημερινός άνθρωπος δεν δύναται να συναισθανθεί διότι έχει όλες τις ανέσεις και τις ευεργεσίες στα πόδια του

Posted on Thursday, March 03, 2022
3)

Τον εξύβρηζαν, τον κτυπούσαν σα να ήταν κάποιος εγκληματίας, τον έφτυναν, τον ειρωνεύονταν και απεφάσισε ο Πιλάτος και ο τότε αρχιερέας Καιάφας να μαστιγωθεί και να σταυρωθεί.
''άρον άρον σταύρωσον αυτόν'' φώναζαν (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:15-42)
Το αίμα έτρεχε αδελφοί μου, από το Πανάχρατο σώμα του, ποτάμι,τον είχαν διαλύσει και ύστερα απ' όλα αυτά, τον παρέδωσαν για να σταυρωθεί.
Πείτε μου αδελφοί ποιός από εμάς τους καλοπερασάκηδες και ταλαίπωρους, θα άντεχε αυτά τα μαρτύρια αν δεν ήταν (είναι) Θεάνθρωπος όπως ο Χριστός μας;
Διότι και εκείνος πονούσε, είχε σάρκα και οστά, είχε ανάγκες όπως την πείνα τη δίψα, είχε συναισθήματα,δάκρυζε,αγωνιούσε.

Σταυρώθηκε λοιπόν με βάναυσο τρόπο ανάμεσα σε δύο ληστάς.
Ελα όμως που ήταν και είναι ο Θεός και Κύριος των πάντων και δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν διότι ο Θεός είναι ο μόνος αγαθός και καθαρός.
Αναμάρτητος! Ο Χριστός δεν αμάρτησε ούτε με το σώμα του, ούτε με το νου του! Καθόλου!
Και όσοι πιστεύουν, οτι ο Χριστός ήρθε στη γη ως αμαρτωλός και μετά αγωνίστηκε και έγινε έγινε άγιος, αυτός θα καεί στην κόλαση γι' αυτές τις βλασφημίες και συκοφαντίες κατά του Σωτήρος Χριστού!
Κάτι τέτοια έγραφε ο Αντίχριστος και ασεβής Καζατζάκης ο Θεός να τον ελεήσει αδελφοί μου!
Ο Χριστός έχυσε το αίμα του και πάνω στο αίμα του απέκτησε την εκκλησία του (Πραξ. 20:28) και χάρη στο αίμα του Χριστού οι πιστοί Χριστιανοί σώζονται δια της μετανοίας.

Posted on Thursday, March 03, 2022
4)

Αδελφοί μου, μετά λύπης σας λέγω, ότι ζούμε πλέον σε μια χώρα άθεων,
αιρετικών, ασεβών και υβριστών του Χριστού και του Ευαγγελίου.
Ξεφύγαμε σαν λαός και σαν Έθνος.
Σε μια χώρα μυριάδων μαρτύρων, αγίων και ηρώων.
Σε μία χώρα που ανέδειξε την Ορθοδοξία, τη δημοκρατία και τα ύψωσε σε μέγιστο βαθμό.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των Χριστιανών σήμερα στον κόσμο είναι αιρετικοί καθώς έχουμε πάνω από 2000 αιρέσεις παγκοσμίως, επειδή ο καθένας έχει και μια άποψη στα της πίστεως και λένε:
''Αυτό δεν το παραδέχομαι δεν το πιστεύω το τροποποιώ, εγώ δεν παραδέχομαι κόλαση, παράδεισο, αιώνια ανταπόδωση και καταδίκη,δεν παραδέχομαι Θεό, διάβολο,αγγέλους, αγίους, είναι έτσι όπως το λέω εγώ''
Βγάζουν το Χριστό ψεύτη τους αποστόλους ψεύτες και βάζουν τους εαυτούς τους πιο πάνω απ' τον Χριστό, πιο πάνω απ' τον Λουκά, πιο πάνω απ' τον Παύλο και λένε αυτά τα έγραψαν παπάδες και καλόγεροι.
Περιμένετε αδελφοί μου προκοπή απο έναν τέτοιο λαό; Εναν λαό άθεο;
Μετά μας φταίνε οι πολιτικοί (φταίνε κι αυτοί), αλλά οι πολιτικοί είναι από τον λαό εκλεγμένοι, είναι ένας καθρέπτης της κοινωνίας και αυτοί.
Πρέπει να αναλάβουμε, ως λαός, τις ευθύνες μας και να μη μιμούμαστε τους πολιτικούς, που αποδίδουν την αποτυχία τους σε οποιονδήποτε και ότιδήποτε άλλο, πλην του εαυτού τους. Και η δική μας ευθύνη, δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι εμείς επιλέγουμε τους πολιτικούς, εναντίον των οποίων στρεφόμαστε.
Υπάρχουν και κάτι ψευτοχριστιανοί, που την μεγάλη εβδομάδα τρώνε σουβλάκια, ακόμη και την Μεγάλη Παρασκευή, βλασφημούν, υβρήζουν και εμπαίζουν τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.

Posted on Thursday, March 03, 2022
5)

Κοροιδεύουν και γελούν με ειρωνία για το Θεό και τους Χριστιανούς που πηγαίνουν στις εκκλησιές, νηστεύουν, εγκρατεύονται και προσεύχονται!
Ματώνει η ψυχή σου γι' αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτοί δεν θα έπρεπε να λέγονται χριστιανοί. Είναι αντίχριστοι.
Δεν σέβονται τίποτα.
Για πήγαινε στην Τουρκία να βρίσεις τον ψεύτικο θεό τους να δεις τι θα πάθεις. Πόσο μάλλον θα έπρεπε εδώ, που πιστεύουμε και λατρεύουμε τον αληθινό Θεό και είμαστε στην χάρι και στη σωτηρία. Στην αληθινή θρησκεία.
Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε για να τρέχουμε στα μαγαζιά για ψώνια, δεν σταυρώθηκε για να φορέσουμε το καλύτερο και ακριβότερο κουστούμι - φορεμα στην εκκλησία να αρέσουμε στο γείτονα ή τη γειτόνισσα.
Ο Χριστός σταυρώθηκε, και για να μας δείξει ότι η ζωή του Χριστιανού είναι μια διαρκής σταυρική θυσία, αλλά και για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία. Για να αναστηθείτε λέγει, θα Σταυρωθείτε!
Θα έχετε θλίψεις οχι καλοπέραση. Ο Χριστός δεν καλοπέρασε.
Χωρίς την Σταύρωση δεν είναι δυνατό να υπάρξει ανάσταση.

Posted on Thursday, March 03, 2022
6)

Και για να μην πλατιάζουμε μέρες που είναι αδελφοί μου, είναι ευκαιρία
αυτές τις άγιες μέρες, να πάμε στις εκκλησιές μας σαν πραγματικοί Χριστιανοί, να ανάψουμε το κεράκι μας, να γονατίσουμε μπροστά στην αγία εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού και να τον ευχαριστήσουμε, να τον δοξάσουμε γι' αυτό το μεγαλείο, γι' αυτήν την μεγίστη θυσία που έκανε για εμάς τους ανάξιους, για εμάς τους ελεηνούς και τρισάθλιους, (ον πρώτος ειμί εγώ), και να του ζητήσουμε το έλεός του, να σκύψουμε το κεφάλι, να αφήσουμε το υψηλό φρόνημα που έχουμε στην καρδούλα μας και τον εγωησμό μας, να πάμε σε έναν πνευματικό να εξομολογηθούμε τα αναρίθμητα αμαρτήματά μας για να λάβουμε και πάλι την χάρι!
Να αλλάξουμε ζωή ευάρεστη στον Κύριο και Θεό μας, να κάνουμε ότι μπορούμε, για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι στην Βασιλεία του την αιώνια,
να αξιωθούμε να φάγουμε μαζί του στο τραπέζι που έχει ετοιμάσει για τα παιδιά του.
Να μην μείνουμε απ' έξω. Να μην αξιωθούμε να δούμε την πόρτα κλειστή.
Να αξιωθούμε να ζήσουμε αιώνια, μαζί με το αρνίο, να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας του, της ασάλευτης Βασιλείας του, που δεν έχει τέλος.

Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν:

Κωνσταντίνος Κ. Πάτραι 19-4-2022

Posted on Thursday, March 03, 2022
Published 26/04/22
Tuesday, April 12, 2022

Κωνσταντίνος Κ. Πάτραι

EkklisiaNeaSilata.com
Copyright 2021-2024